I Høreklinikken St. Kongensgade vil du have din egen private kliniske audiolog.

Jeg ved, at det optimale resultat er uopnåeligt, hvis du serviceres af skiftende hørespecialister.

 

Høreapparater - hvordan? Vores første møde

Vores første møde vil vare ca. 1,5 time. Jeg lytter til dig og spørge ind for at danne mig et billede af dit liv, dine udfordringer og dine ønsker. Jeg vil herefter lave forskellige høreprøver for at afdække hvilken slags hørenesættelse du måtte have og jeg vil forklare dig resultaterne og drøfte dem med dig.

Ud fra dine ønsker og mål vil vi sammen kigge på løsningsmuligheder, der dækker netop dine behov, idet vi tager både de forskellige høreapparaters elektroniske lydbehandling og fysiske udformning i betragtning.

Når vi er kommet frem til en løsning kan det være, vi skal tage et aftryk af dine øregange. Det gør ikke ondt og tager blot et par minutter.

Herefter aftaler vi en ny tid til personlig tilpasning af apparaterne og du får relevante brochurer og skriftlig information med hjem om, hvad vi har talt om. Bliver du i tvivl om noget bagefter, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Du er meget velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til dette og de efterfølgende møder.

Vores første møde vil som sagt vare 1,5 time. Det er den tid det tager, at få en god og tryg start.

 

Da Høreklinikken St. Kongensgade er godkendt af Sundhedsstyrelsen, kan du få et offentligt tilskud til køb af dine høreapparater hver 4. år. Har du ikke haft høreapparater tidligere, skal du forbi en ørelæge og have en henvisning for at opnå tilskuddet, der i 2020 udgør 6.537 kr for to høreapparater.

Danmark dækker i øvrigt også op til 3.000 kr for et sæt høreapparater, ligesom et eventuelt Helbredstillæg kan benyttes til delvis finansiering af høreapparater (op til 85 % af egenbetalingen).

Ørelæger har typisk lang ventetid, men jeg kan hjælpe dig med at komme til en ørelæge i København i løbet af kort tid og eventuelt booke en tid sammen med dig.

 

 

 Forberedelse til vores første møde

Det er ikke et ’must’ at du har forberedt dig inden vi ses, men det kan være en rigtig god idé, specielt hvis du ikke allerede bruger høreapparater.

Inden vi mødes kan du reflektere over hvad du forventer af dine høreapparater og opstille nogle mål. Ingen hører perfekt i alle situationer og derfor er det vigtigt at have fokus på nogle områder, hvor din hørenedsættelse især generer dig og måske gør dig ked af det.

For nogle kan det være savnet af at kunne hygge sig med en flok gode venner uden at føle sig udenfor.

Det kan være andres irritation over at TV skal skrues så højt op.

Det kan være din egen bekymring over ikke at få det hele med i møder og andre arbejdsrelaterede samtaler.

Eller noget helt andet.

 

De næste møder

Ved høreapparattilpasningen på vort andet møde afprøver vi først apparaternes fysiske pasform. Tilpasningen af apparaternes elektronik til dig og dit høretab foregår via computer i tæt samråd med dig.

Jeg bruger Real Ear Measurement (REM) for at måle dine øreganges størrelse og for at tilpasse apparaterne præcist til dine ører. Dette er ikke lovpligtigt i Danmark, og kun et fåtal høreklinikker benytter dette udstyr.

Før vi skilles kan du håndtere og vedligeholde apparaterne.

Vi aftaler herefter løbende to eller flere opfølgnings- og kontrolmøder efter dit behov, hvor jeg finjusterer apparaterne ud fra dine tilbagemeldinger og vi taler om dine erfaringer og oplevelser med dem.

Efter ca fire uger og to - tre kontrolmøder har du erfaring nok til at afgøre, om apparaterne er det rigtige valg for dig. Du bliver kun faktureret for høreapparaterne og min service, hvis du beslutter dig for at beholde dem. Vælger du at returnere de apparater, du har prøvet af, har vi intet økonomisk mellemværende og er lige gode venner af den grund.

Det er mig meget magtpåliggende, at samtlige mine klienter skal opnå en bedre livskvalitet med deres apparater. Til dato har jeg ikke kendskab til, at nogle af 'mine' apparater ligger og sygner hen i en skuffe. Og jeg har kontakt til alle mine klienter.

 

De næste fire år

Beslutter du dig for at beholde apparaterne, er du herefter VIP-klient hos mig i de næste fire år og er til hver en tid velkommen til at bestille en tid til samtale, finjustering eller service på dine apparater. Efter tre måneder inviterer jeg dig til en kontrol, og herefter inviterer jeg dig hver sjette måned til en screening af din hørelse, tjek af dine øregange, eftersyn og en eventuel finjustering af dine apparater. Dette, samt hvad du har brug for af tilbehør til daglig vedligehold af dine apparater, er inkluderet i høreapparaternes pris.

 

Høreapparater fra offentlig høreklinik

Hvis du har en hørenedsættelse har du altid ret til at lade dig skrive op på en offentlig høreklinik og låne høreapparater gratis. Undervisning i brug af apparaterne foregår efterfølgende på et kommunikationscenter eller lignende. Du kan se ventetiderne for de forskellige offentlige høreklinikker HER, og du kan læse mere HER.

Jeg har normalt kun  få dages ventetid, og vi arbejder sammen om at tilpasse dine høreapparater, til du er tilfreds. De efterfølgende fire år inviterer jeg dig løbende til en test og et servicetjek af din hørelse og dine apparater hver 6. måned.

Oticons designRITE høreapparater har både været udstillet på Louisiana og på Designmuseum Danmark.

 

Din kliniske audiolog, Regitze Willemoës

 

 

Jeg har mere end tyve års erfaring i høreapparattilpasninger og –justeringer og kender de enkelte apparattypers muligheder og begrænsninger så godt, at du kan være sikker på at få det optimale ud af dine apparater.

Jeg har indgående kendskab til høreapparatteknologier, har mange års erfaring i at formidle denne viden på forståelig måde – og gør det glad og gerne, hvis det interesserer dig.

Jeg er ligeledes en af de danske kliniske audiologer der har den dybeste viden og forståelse for de psykosociale aspekter af hørenedsættelser. Jeg har i en lang årrække undervist audiologer i ’mennesket mellem ørerne’ og forstår dine problemer, bekymringer og de stadier du skal eller har været igennem. Jeg glemmer aldrig, at det er dine behov, vi er fælles om at opfylde, og vores forløb bærer derfor i høj grad præg af samtaler og rådgivning i det omfang du selv har lyst til og brug for.

Jeg foretager alle de høreundersøgelser der skal til for at kortlægge din hørelse – og hvorfor du hører, som du gør. Jeg sørger altid for at mine klienter tilses af en ørelæge, hvis jeg finder den mindste anledning til at noget måske burde udredes.

Læs eventuelt mere om min baggrund og kompetencer i Om Regitze HER.

 

Læs mere om Høreklinikken St. Kongensgade HER

Læs mere om høreapparater HER

Læs mere om tilskud og priser HER

Læs mere om hvad andre klienter mener om Høreklinikken St. Kongensgade HER


Alzheimerforeningens logo

Tak fordi du fulgte med helt ned til bunden af siden.

Høreklinikken St. Kongensgade i København har valgt at støtte Alzheimerforeningen.
Flere internationale og nationale studier de seneste år peger på en sammenhæng mellem ubehandlede hørenedsættelser og demens. Jeg kan være med til at gøre mit til, at endnu flere mennesker begrænser risikoen for at udvikle demens.
500.000 danskere lever med sygdommen tæt inde på livet. Det har jeg også gjort. Jeg omgås iøvrigt mennesker med demens respektfuldt og på deres egne præmisser.