Paneldebat på Christiansborg den 7. december 2021

I en lang årrække levede jeg i mørk uvidenhed om dansk audiologi og høreomsorg.

En stor del af mit liv drejede sig om det daglige lederskab af Oticons internationale træningsakademi hvor vi underviste audiologer verden over i ’best practice’ i høreapparatbehandling.

Da jeg så i 2013 besluttede at springe ind i en gammel drøm om at vende hjem til dansk audiologi og åbne min egen private høreklinik i indre by, blev jeg noget paf.

Dansk audiologi var feteret og genstand for misundelse over hele verden i mange år. Vi var i Danmark pionerer, når det gjaldt høreomsorg.

Vores tre høreapparatproducenter er verdens bedste. Vores ambitioner i dansk audiologi var højere end Himmelbjerget.

Men, det jeg kunne forstå var, at ’best practice’-idealerne mange steder var, om ikke helt glemt, så gemt godt af vejen. Jeg fornemmede ikke megen nysgerrighed, refleksion, tvivl, faglig stolthed eller videbegær omkring mig. Og der var ikke mange sundhedsministerielle krav.

Så da jeg sprang ud som selvstændig, etablerede jeg ikke bare en høreklinik, men også en ’best practice’-høreklinik for at praktisere alt det, jeg havde undervist og trænet i indenfor både verificering og validering og forståelsen for, at ser jeg ikke det hele menneske med hørenedsættelse, leverer jeg kun den halve løsning.
Intet mindre.

Jeg har en usvækket god kontakt til mit internationale netværk, men i de første år savnede jeg at have kontakt til danske sparringspartnere med private, uafhængige høreklinikker, der lignede min.
Det viste sig heldigvis, at vi er en del.
Henad vejen lykkedes at etablere et uformelt fællesskab og i 2018 grundlagde vi formelt sammenslutningen Frie Høreklinikker.

I 2018 dukkede også pludseligt en elektronisk brochure op, der hed ’Høreområdet i fremtiden – en styrket indsats for borgere med høretab’, som så sådan ud:

 

Vi kan diskutere om forsiden er af-stigmatiserende, men den gode nyhed var, at på side 1 skriver daværende sundhedsminister Ellen Trane Nørby bl.a.: ”Med udspillet Høreområdet i fremtiden løfter regeringen indsatsen for mennesker med høretab, så de frem over får hurtigere høreapparatbehandling af høj kvalitet. Vi prioriterer 115 mio. kr. til indsatsen over de næste tre år med finanslovforslaget for 2019.” (min fremhævelse).
Omsider.

En bredt anlagt arbejdsgruppe blev nedsat bestående af repræsentanter fra audiologisk akademia, offentlige høreklinikker og kommunikationscentre, høreapparatproducenterne, ørelægerne og Høreforeningen.
Arbejdsgruppen kom med sit første udkast til en samlet plan for ’Faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparattilpasninger’ i efteråret 2020 og en revideret version i sommeren 2021.

Selv om repræsentanter for de private høreklinikker ikke var inviteret med fra starten, har vi dog haft medindflydelse via høringssvar og bl.a. Sundhedsdatastyrelsen har været interesseret i vores input til deres planer. Jeg glæder mig til at være med til at fortælle mere om fremtidens hørerehabilitering, når den er endeligt vedtaget og træder i kraft til sommer.

Undervejs har jeg deltaget i en række politiske topmøder om fremtidens hørerehabilitering og på det seneste topmøde var jeg inviteret til at deltage i en paneldebat som repræsentant for Frie Høreklinikker.

Topmødets tema var ’Bedre hørerehabilitering gennem mere offentligt-privat samarbejde i Danmark’ med tilføjelsen ’Behandlingsgaranti og offentligt-privat samarbejde i fremtidens hørerehabilitering’.

Paneldebatten skulle afrunde dagen og dagen gik uden at det blev klart for os tilhørere hvad idéen om det offentligt-private samarbejde egentligt gik ud på, måske fordi de forskellige parter ikke var helt enige.
Så da jeg gik op og satte mig med resten af panelet, var jeg stadigvæk i tvivl om, hvad vi skulle debattere og jeg havde det ligesom til den eksamen, hvor man trak et uheldigt emne.

Vi blev på række spurgt om vores holdning og jeg måtte i en fart vælge at forstå dagens tema som et forslag om at lade private høreklinikker overtage en del af de offentlige høreklinikkers arbejde for at sikre en offentlig behandlingsgaranti på x antal uger.

I Frie Høreklinikker har vi forskellige holdninger til mange ting og også til tanken om at fungere som aflastning for sygehusenes høreklinikker. Så jeg gjorde klart, at jeg ikke kunne svare for os samlet, men at vi qua vores beskedne størrelser er omstillingsparate af natur.

Og at jeg talte for mig selv når jeg sagde, at det ikke kunne blive min klinik, der udvider på offentlige præmisser.

"Fordi", sagde jeg, "i en ordentlig høreapparatbehandling er det vigtigt at dvæle ved behandlingen sammen med sin klient".
Panelets socialdemokrat himlede.

Hvis jeg så bare havde sagt at det er vigtigt at reflektere. Men jeg sagde, at vi dvæler. Så det må jeg stå ved.


Det tager tid at dvæle. Og det er på grund af glæden ved at have den tid, der skal til for at gøre tingene ordentligt sammen med hver enkelt klient, at jeg springer ud af sengen om morgenen for at gå glad på arbejde.
Sådan skal det blive ved med at være. Ingen er tjent med at døren til Høreklinikken i Store Kongensgade bliver en svingdør.

Derfor bliver tid til at dvæle fortsat en vigtig del af min ’best practice’.

Det bliver et godt nyt år!

 
Links:

Frie Høreklinikkers hjemmeside

Elektronisk brochure: Høreområdet i fremtiden – En styrket indsats for borgere med høretab (Sundhedsstyrelsen)

Artikel fra online-mediet Altinget: Arbejdsgruppe forud for høretopmøde: Skru op for offentligt-privat høresamarbejde (desværre først opslået dagen efter topmødet)

Det siger klienterne – bl.a. om at have tid til dvæle

Du kan læse mere om Høreklinikken St. Kongensgade her

En høreprøve og rådgivende samtale på 1,5 time koster ikke noget.
Du finder min online-kalender lige her.

Du er også velkommen til at ringe på 2999 7099 og bestille en tid.

De bedste hilsener

Regitze


 Høreklinikken Store Kongensgade
St. Kongensgade 88, 1.
1264 København K
Tlf: 2999 7099

www.regitzewillemoes.dk
CVR: 40399321

Mød mig på Facebook

Mit nyhedsbrev kommer nogle gange om året, når jeg har noget på hjerte, som jeg tror, du vil finde vedkommende.

P.s. Overskriften er fra et Gruk af Piet Hein.

STYRK DIN VIDEN OM DIN HØRELSE
Tilmeld dig nyhedsbrevet nu og glæd dine hjerne- og hårceller.
Please wait