Persondatapolitik

 

Dataansvarlig
Vi er dataansvarlig for behandlingen af vores klienters personoplysninger.
Som dataansvarlig jfr GDPR har vi følgende behandlingsaktiviteter:

Besøg på hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere.

Personoplysninger
Vi har tavshedspligt når det gælder oplysninger om din hørenedsættelse og andre personlige oplysninger og vi udveksler kun oplysninger til myndigheder, ørelæge, pårørende og andre med dit samtykke.

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
Mailadresse

Særlig kategori af personoplysninger (følsomme personoplysninger):
Personnummer
Helbredsoplysninger
Journaloplysninger

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Nyhedsbrev
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev giver du samtykke til, at vi må sende dig de nævnte nyheder, og at vi må opbevare dine indtastede data. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig via et link i nyhedsbrevet. Herefter slettes dine data fra vores system.

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Behandlingssikkerhed
Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

- og få adgang til ny, spændende viden om din hørelse og dens muligheder i Regitzes populære artikler og podcasts.

 

Så vil du også være blandt de først inviterede til vores interessante arrangementer, der vedkommer dig.

oticon logo
ReSound logo
widex logo
Frie Høreklinikker logo
Regitze Willemoës - logo

Høreklinikken St. Kongensgade
St. Kongensgade 88, 1.
1264 København K

2999 7099
rwi@regitzewillemoes.dk